Periode November

SUMPAH AHLI KESEHATAN MASYARAKAT 

A. IDENTITAS PENYELENGGARA ANGKAT SUMPAH
Nama Prodi: Sarjana Kesehatan Masyarakat
Nama Fakultas: Fakultas Kesehatan Masyarakat
Nama Perguruan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Semarang
Tanggal Angkat Sumpah: 3 November 2023
Nama yang Mengangkat Sumpah: Taufik Kurrachman, S.K.M., M.Kes.
Jabatan yang Mengangkat Sumpah: Ketua IAKMI Pengurus Daerah Jawa Tengah
No KTA yang Mengangkat Sumpah: 33190024307
Nama Saksi: Dr. Sayono, S.K.M., M.Kes.
Jabatan Saksi: Dekan FKM Unimus
NIP Saksi: 28.6.1026.077

B. IDENTITAS PESERTA SUMPAH

No Nama Mahasiswa NIM Jenis Kelamin Asal Perguruan Tinggi Tempat Angkat Sumpah Nomor Surat Keterangan (Unimus) Nomor Surat Keterangan (IAKMI)
1   Khanifatul Afifah A2A016041   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 633/SP/IAKMI-JT/XI/2023
2   Rizky Nur Isnaini A2A016056   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 634/SP/IAKMI-JT/XI/2023
3   Dinda Ayu Shafila A2A016063   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 635/SP/IAKMI-JT/XI/2023
4   Cinthya Febritanti Puspaningtyas A2A016067   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 636/SP/IAKMI-JT/XI/2023
5   Keiza Nur Assyifa A2A017012   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 637/SP/IAKMI-JT/XI/2023
6   Sinta Sukma Apriliana A2A017050   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 638/SP/IAKMI-JT/XI/2023
7   Sal Sadillah Rahmadani A2A017061   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 639/SP/IAKMI-JT/XI/2023
8   Yuliana Indah Setiawati A2A018020   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 640/SP/IAKMI-JT/XI/2023
9   Fadhil Malik Aziz A2A018060   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 641/SP/IAKMI-JT/XI/2023
10   Sherina Oktaviani Nurlia A2A018067   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 642/SP/IAKMI-JT/XI/2023
11   Rian Anggi Saputro A2A018069   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 643/SP/IAKMI-JT/XI/2023
12   Fadia Dianti A2A018082   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 644/SP/IAKMI-JT/XI/2023
13   Rita Widya Sari A2A018093   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 645/SP/IAKMI-JT/XI/2023
14   Nurul Izzah Mastura A2A019002   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 646/SP/IAKMI-JT/XI/2023
15   Arin Meidiya Safitri A2A019010   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 647/SP/IAKMI-JT/XI/2023
16   Reza Zahro Nur Azizah A2A019013   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 648/SP/IAKMI-JT/XI/2023
17   Addina Ahdya Firdaus A2A019014   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 649/SP/IAKMI-JT/XI/2023
18   Nadira Saqathi Salsalya A2A019020   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 650/SP/IAKMI-JT/XI/2023
19   Arnia Rizkiana A2A019021   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 651/SP/IAKMI-JT/XI/2023
20   Anastasia Elsa Kunalasari A2A019022   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 652/SP/IAKMI-JT/XI/2023
21   Aldi Saputra A2A019025   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 653/SP/IAKMI-JT/XI/2023
22   Carolline Rossa Renata A2A019029   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 654/SP/IAKMI-JT/XI/2023
23   Rizqi Zulfian Irfandi A2A019032   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 655/SP/IAKMI-JT/XI/2023
24   Sylvia Ayu Setyaningrum A2A019037   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 656/SP/IAKMI-JT/XI/2023
25   Abiva Alodia Rafi Yuniza A2A019042   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 657/SP/IAKMI-JT/XI/2023
26   Diana Afifah Rihhadatul`aisy A2A019045   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 658/SP/IAKMI-JT/XI/2023
27   Vianthi Wulandari Aulia A2A019057   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 659/SP/IAKMI-JT/XI/2023
28   Astri Lisdianingrum Fadillah A2A019059   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 660/SP/IAKMI-JT/XI/2023
29   Koko Tunggul Prakoso A2A019060   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 661/SP/IAKMI-JT/XI/2023
30   Rizky Sukma Wulandari A2A019061   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 662/SP/IAKMI-JT/XI/2023
31   Rahmalia Shoffy Salsabila A2A019064   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 663/SP/IAKMI-JT/XI/2023
32   Anindya Shafira Nurrahmadhani A2A019073   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 664/SP/IAKMI-JT/XI/2023
33   Karelina Ratri Ayu Hartanto Putri A2A019074   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 665/SP/IAKMI-JT/XI/2023
34   Tasrikin A2A019076   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 666/SP/IAKMI-JT/XI/2023
35   Wilda Amellia Eka Fitri A2A019078   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 667/SP/IAKMI-JT/XI/2023
36   Nilam Kusuma Amriyansi A2A019083   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 668/SP/IAKMI-JT/XI/2023
37   Mei Nurina Fauziyya A2A019085   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 669/SP/IAKMI-JT/XI/2023
38   Sintia Afiana A2A019086   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 670/SP/IAKMI-JT/XI/2023
39   Sarni A2A019089   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 671/SP/IAKMI-JT/XI/2023
40   Lia Awalia Majida A2A019090   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 672/SP/IAKMI-JT/XI/2023
41   Kuntie Ernawati A2A019092   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 673/SP/IAKMI-JT/XI/2023
42   Ferisa Arya Destrie A2A019098   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 674/SP/IAKMI-JT/XI/2023
43   Muhammad Barkil Ilmi A2A019099   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 675/SP/IAKMI-JT/XI/2023
44   Ida Aina Fithriya A2A019100   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 676/SP/IAKMI-JT/XI/2023
45   Exca Dahlan Oki Saputra A2A019103   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 677/SP/IAKMI-JT/XI/2023
46   Rahmah Afrianti A2A218019   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 678/SP/IAKMI-JT/XI/2023
47   Hidayah Nurul Aini A2A219003   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 679/SP/IAKMI-JT/XI/2023
48   Abib Saktiar A2A219016   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 680/SP/IAKMI-JT/XI/2023
49   Widya Tri Setya A2A221017   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 681/SP/IAKMI-JT/XI/2023
50   Hanna Nurul Farida A2A221018   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 682/SP/IAKMI-JT/XI/2023
51 Rifda Rumalutur A2A018096   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 683/SP/IAKMI-JT/XI/2023
52 Desty Anggun Kusuma Wardani A2A016036   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 684/SP/IAKMI-JT/XI/2023
53 Pradita Alhabsy Intan Rachmantya A2A216065   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 685/SP/IAKMI-JT/XI/2023
54 Ita Agustina A2A016046   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 686/SP/IAKMI-JT/XI/2023
55 Anggun Yulia A2A016037   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 175/UNIMUS.A/KL/2023 687/SP/IAKMI-JT/XI/2023