Periode Oktober

SUMPAH AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (AKMI)

A. IDENTITAS PENYELENGGARA ANGKAT SUMPAH
Nama Prodi: Kesehatan Masyarakat
Nama Fakultas: Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan
Nama Perguruan Tinggi: Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
Tanggal Angkat Sumpah: 29 Oktober 2022
Nama yang Mengangkat Sumpah: Taufik Kurrachman, S.K.M., M.Kes.
Jabatan yang Mengangkat Sumpah: Ketua IAKMI Pengurus Daerah Jawa Tengah
No KTA yang Mengangkat Sumpah: 33190024307
Nama Saksi: Wartini, S.KM., M. Sc.
Jabatan Saksi: Dekan FKMIK
NIP Saksi: 19830923 201312 2 183

B. IDENTITAS PESERTA SUMPAH

No Nama Mahasiswa (Yang Bersumpah) NIM Jenis Kelamin Asal Perguruan Tinggi Tempat Angkat Sumpah No Surat Keterangan (UNISVET) No Surat Keterangan (IAKMI)
1 Olyvia Siska Larasati 1851700096 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 787/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 630/SP/IAKMI-JT/X/2022
2 Posca Rellia Forsa Devega 2051700012 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 788/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 631/SP/IAKMI-JT/X/2022
3 Ummu Pratiwi Sunoto 1851700020 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 789/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 632/SP/IAKMI-JT/X/2022
4 Heri Setiyawan 1951700110 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 790/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 633/SP/IAKMI-JT/X/2022
5 Laksmi Wisnu Wardani 1951700121 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 791/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 634/SP/IAKMI-JT/X/2022
6 Sunarsih 1951700120 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 792/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 635/SP/IAKMI-JT/X/2022
7 Adeco Alba 1851700160 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 793/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 636/SP/IAKMI-JT/X/2022
8 Aprilia Christi Anggrahini 1951700127 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 794/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 637/SP/IAKMI-JT/X/2022
9 Leni Fransiska Dewi 2051700072 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 795/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 638/SP/IAKMI-JT/X/2022
10 Depik Cornelasari 1551700072 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 796/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 639/SP/IAKMI-JT/X/2022
11 Dwi Sita Isnaini 1551700078 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 797/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 640/SP/IAKMI-JT/X/2022
12 Henik Melani 1951700021 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 798/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 641/SP/IAKMI-JT/X/2022
13 Endah Dwi Mustikarini 1751700132 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 799/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 642/SP/IAKMI-JT/X/2022
14 Dian Juli Astuti 2051700050 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 800/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 643/SP/IAKMI-JT/X/2022
15 Rindhi Indhah Kusuma Wardhani 1951700034 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 801/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 644/SP/IAKMI-JT/X/2022
16 Afif Rizqon Afandy 1951700122 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 802/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 645/SP/IAKMI-JT/X/2022
17 Bayu Pamungkas 1851700198 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 803/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 646/SP/IAKMI-JT/X/2022
18 Tri Hastuti Retnoningsih E 2A3 98 074 Perempuan Universitas Diponegoro Semarang Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 804/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 647/SP/IAKMI-JT/X/2022
19 Riska Hesy Retno Ningrum 1851700131 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 805/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 648/SP/IAKMI-JT/X/2022
20 Amien Janasri Widadi 1751700076 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 806/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 649/SP/IAKMI-JT/X/2022
21 Nikmah Maulidah 1851700074 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 807/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 650/SP/IAKMI-JT/X/2022
22 Rizki Narviana Sari 1851700021 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 808/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 651/SP/IAKMI-JT/X/2022
23 Rodiyah Komsiyatun 1751700144 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 809/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 652/SP/IAKMI-JT/X/2022
24 Angga Wikan Widida 1951700123 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 810/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 653/SP/IAKMI-JT/X/2022
25 Siti Fitriah 1551700074 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 811/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 654/SP/IAKMI-JT/X/2022
26 Desy Mutianing Tyas 1751700122 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 812/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 655/SP/IAKMI-JT/X/2022
27 Evi Solikhah Nurjanah 1751700084 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 813/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 656/SP/IAKMI-JT/X/2022
28 Lirmata Meiza Putri 1751700117 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 814/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 657/SP/IAKMI-JT/X/2022
29 Cik Latifah 1751700065 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 815/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 658/SP/IAKMI-JT/X/2022
30 Nita Puspasari 1851700090 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 816/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 659/SP/IAKMI-JT/X/2022
31 Agus Budiyono 1851700145 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 817/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 660/SP/IAKMI-JT/X/2022
32 Husnul Jaza’ 1951700030 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 818/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 661/SP/IAKMI-JT/X/2022
33 Shella Ratnaning Tyas 1851700084 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 819/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 662/SP/IAKMI-JT/X/2022
34 Pipit Dwi Rahmawati 1751700096 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 820/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 663/SP/IAKMI-JT/X/2022
35 Riza Nur Fatimah 1851700052 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 821/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 664/SP/IAKMI-JT/X/2022
36 Indah Istyarini 1751700005 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 822/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 665/SP/IAKMI-JT/X/2022
37 Lastika Dwi Agesty 1851700034 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 823/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 666/SP/IAKMI-JT/X/2022
38 Aldy Aditirta Wicaksono 1751700073 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 824/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 667/SP/IAKMI-JT/X/2022
39 Hasna Yunika Putri 1751700049 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 825/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 668/SP/IAKMI-JT/X/2022
40 Selfian Tri Ratnasari 1851700058 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 826/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 669/SP/IAKMI-JT/X/2022
41 Putri Fatmawati 1851700066 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 827/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 670/SP/IAKMI-JT/X/2022
42 Yunita Tri Wulandari 1851700014 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 828/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 671/SP/IAKMI-JT/X/2022
43 Stevany Febriana 1551700015 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 829/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 672/SP/IAKMI-JT/X/2022
44 Jihan Ainun Fahmi 1851700062 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 830/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 673/SP/IAKMI-JT/X/2022
45 Intey Vici Filamia 1851700001 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 831/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 674/SP/IAKMI-JT/X/2022
46 Bara Adhim Mukti 1751700161 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 832/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 675/SP/IAKMI-JT/X/2022
47 Aziz Abid Dede Saputra 1851700055 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 833/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 676/SP/IAKMI-JT/X/2022
48 Anggi Irawan 1851700050 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 834/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 677/SP/IAKMI-JT/X/2022
49 Fera Yeny Puspasari 1851700064 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 835/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 678/SP/IAKMI-JT/X/2022
50 Fitri Nugrahaini 1751700044 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 836/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 679/SP/IAKMI-JT/X/2022
51 Setyawan Kristanto 1851700006 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 837/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 680/SP/IAKMI-JT/X/2022
52 Dika Septian Pratama 1851700138 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 838/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 681/SP/IAKMI-JT/X/2022
53 Metika Sari 1751700048 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 839/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 682/SP/IAKMI-JT/X/2022
54 Risti Dwi Sulistyowati 1651700028 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 840/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 683/SP/IAKMI-JT/X/2022
55 Trian Windi Astuti 1851700108 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 841/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 684/SP/IAKMI-JT/X/2022
56 Ida Kurniasari 1851700180 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 842/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 685/SP/IAKMI-JT/X/2022
57 Awali Nur Taufiq 2051700015 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 843/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 686/SP/IAKMI-JT/X/2022
58 Maharani Putri Oktaviari 1751700069 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 844/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 687/SP/IAKMI-JT/X/2022
59 Rivaldo Oryon Papilaya 1751700145 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 845/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 688/SP/IAKMI-JT/X/2022
60 Desy Karunia Putri 1851700073 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 846/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 689/SP/IAKMI-JT/X/2022
61 Muhamad Barid 1851700122 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 847/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 690/SP/IAKMI-JT/X/2022
62 Khoirul Anam 1751700054 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 848/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 691/SP/IAKMI-JT/X/2022
63 Cahya Suci Wulandari 1851700115 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 849/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 692/SP/IAKMI-JT/X/2022
64 Fuan Maharani 1751700175 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 850/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 693/SP/IAKMI-JT/X/2022
65 Hamidah Isma Hanna 1751700153 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 851/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 694/SP/IAKMI-JT/X/2022
66 Eryna Puspitaningrum 1851700165 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 852/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 695/SP/IAKMI-JT/X/2022
67 Anang Ma’Ruf 1751700087 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 853/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 696/SP/IAKMI-JT/X/2022
68 Sembada Mukti 1851700129 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 854/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 697/SP/IAKMI-JT/X/2022
69 Ika Dewi Permanasari 1851700085 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 855/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 698/SP/IAKMI-JT/X/2022
70 Putri Janu Sumilar 1051700088 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 856/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 699/SP/IAKMI-JT/X/2022
71 Abid Graha Dewantara 1851700106 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 857/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 700/SP/IAKMI-JT/X/2022
72 Ratih Rusintadewi 1851700191 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 858/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 701/SP/IAKMI-JT/X/2022
73 Alvina Yanuarita Cahyaningtyas 1951700002 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 859/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 702/SP/IAKMI-JT/X/2022
74 Oky Nurita Hasnawati 1751700109 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 860/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 703/SP/IAKMI-JT/X/2022
75 Yuli Purwanti 1851700083 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 861/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 704/SP/IAKMI-JT/X/2022
76 Siti Hawa Arofatun Wuquf 1851700029 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 862/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 705/SP/IAKMI-JT/X/2022
77 Asri Nawan Cahyanti 1851700030 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 863/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 706/SP/IAKMI-JT/X/2022
78 Meryta Pramadhan 1951700086 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 864/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 707/SP/IAKMI-JT/X/2022
79 Nia Kusumawati 1851700088 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 865/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 708/SP/IAKMI-JT/X/2022
80 Dian Ramadhani 1851700097 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 866/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 709/SP/IAKMI-JT/X/2022
81 Hutami Cahyaning Pramesti 1951700050 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 867/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 710/SP/IAKMI-JT/X/2022
82 Nimas Galuh Madya Trilukita 1951700102 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 868/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 711/SP/IAKMI-JT/X/2022
83 Aprilla Dhewandhari 2051700051 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 869/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 712/SP/IAKMI-JT/X/2022
84 Alifa Sheila Rezqianti 2051700040 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 870/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 713/SP/IAKMI-JT/X/2022
85 Ana Setiani Mutia 1851700037 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 871/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 714/SP/IAKMI-JT/X/2022
86 Revaldo Fabiyan Yanwar Susanto 1751700097 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 872/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 715/SP/IAKMI-JT/X/2022
87 Sita Juwita Aprilia 2051700038 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 873/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 716/SP/IAKMI-JT/X/2022
88 Siti Fatimah 1851700094 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 874/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 717/SP/IAKMI-JT/X/2022
89 Ester Kristian Pamurti 1951700091 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 875/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 718/SP/IAKMI-JT/X/2022
90 Fina Oktafiani Prasetyowati 1751700043 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 876/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 719/SP/IAKMI-JT/X/2022
91 Aris Surya Antariksa 1751700126 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 877/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 720/SP/IAKMI-JT/X/2022
92 Naili Zahrotun Mufidah 2051700039 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 878/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 721/SP/IAKMI-JT/X/2022
93 Yoga Pratama 1751700058 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 879/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 722/SP/IAKMI-JT/X/2022
94 Gustin Noni Dwi Kurniasari 1851700095 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 880/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 723/SP/IAKMI-JT/X/2022
95 Apriani Rah Utami 2051700032 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 881/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 724/SP/IAKMI-JT/X/2022
96 Rosida Nur Azizah Masruroh 1751700106 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 882/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 725/SP/IAKMI-JT/X/2022
97 Retno Sari 1751700120 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 883/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 726/SP/IAKMI-JT/X/2022
98 Izzah Dinik Ian 1751700105 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 884/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 727/SP/IAKMI-JT/X/2022
99 Dian Mei Saputri 1651700136 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 885/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 728/SP/IAKMI-JT/X/2022
100 Teguh Widiatmaka 1951700090 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 886/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 729/SP/IAKMI-JT/X/2022
101 Umaymah Hamidah 1751700162 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 887/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 730/SP/IAKMI-JT/X/2022
102 Dwi Hascaryo 1551700070 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 888/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 731/SP/IAKMI-JT/X/2022
103 Suhartini 1651700085 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 889/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 732/SP/IAKMI-JT/X/2022
104 Aprilia Dwi Handayani 1851700123 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 890/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 733/SP/IAKMI-JT/X/2022
105 Fushshilat Taquamal 1551700060 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 891/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 734/SP/IAKMI-JT/X/2022
106 Novaria Wijayanti 1751700014 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 892/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 735/SP/IAKMI-JT/X/2022
107 Lena Aprih Tyastuti 1751700037 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 893/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 736/SP/IAKMI-JT/X/2022
108 Ratih Mar’atu Sholihah 1651700109 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 894/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 737/SP/IAKMI-JT/X/2022
109 Eva Tri Wulandari 1751700006 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 895/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 738/SP/IAKMI-JT/X/2022
110 Joko Prayitno 2051700027 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 896/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 739/SP/IAKMI-JT/X/2022
111 Gaib Nur Purbaningsih 1951700027 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 897/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 740/SP/IAKMI-JT/X/2022
112 Syamsuddin Yusuf 2051700009 Laki – laki Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 898/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 741/SP/IAKMI-JT/X/2022
113 Nur Ani 706217782 Perempuan Universitas Indonesia Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 899/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 742/SP/IAKMI-JT/X/2022
114 Fiqi Nurbaya 6450404017 Perempuan Universitas Negeri Semarang Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 900/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 743/SP/IAKMI-JT/X/2022
115 Dewi Puspito Sari 9029108 Perempuan Universitas Ahmad Dahlan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 901/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 744/SP/IAKMI-JT/X/2022
116 Ristiana Dewi Hapsari 1751700029 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 902/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 745/SP/IAKMI-JT/X/2022
117 Puspa Ayu Heny Hakim 1951700124 Perempuan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 903/FKMIK-Dk/Univet.Btr/X/2022 746/SP/IAKMI-JT/X/2022