Periode Oktober

SUMPAH AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (AKMI)

A. IDENTITAS PENYELENGGARA ANGKAT SUMPAH
Nama Prodi: Sarjana Kesehatan Masyarakat
Nama Fakultas: Fakultas Kesehatan Masyarakat
Nama Perguruan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Semarang
Tanggal Angkat Sumpah: 28 Oktober 2022
Nama yang Mengangkat Sumpah: Taufik Kurrachman, S.K.M., M.Kes.
Jabatan yang Mengangkat Sumpah: Ketua IAKMI Pengurus Daerah Jawa Tengah
No KTA yang Mengangkat Sumpah: 33190024307
Nama Saksi: Dr. Sayono, S.K.M., M.Kes.
Jabatan Saksi: Dekan FKM Unimus
NIP Saksi: 28.6.1026.077

B. IDENTITAS PESERTA SUMPAH

No Nama Mahasiswa NIM Jenis Kelamin Asal Perguruan Tinggi Tempat Angkat Sumpah Nomor Surat Keterangan (Unimus) Nomor Surat Keterangan (IAKMI)
1   Abi Hasan Assyadhi A2A015014   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 560/SP/IAKMI-JT/X/2022
2   Novia Dwi Ristiana A2A016033   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 561/SP/IAKMI-JT/X/2022
3   Nuraisyah Permata Ulfah A2A016040   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 562/SP/IAKMI-JT/X/2022
4   Moh Ridwan A2A016042   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 563/SP/IAKMI-JT/X/2022
5   Rahmatina Rofifah A2A016045   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 564/SP/IAKMI-JT/X/2022
6   Melina Vitaningrum A2A016049   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 565/SP/IAKMI-JT/X/2022
7   Heptina Frestiasya Safutri A2A017038   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 566/SP/IAKMI-JT/X/2022
8   Shintia Lutfiana A2A017064   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 567/SP/IAKMI-JT/X/2022
9   Shinta Dzannuba Ahshoria A2A018001   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 568/SP/IAKMI-JT/X/2022
10   Atiyatul Maula A2A018007   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 569/SP/IAKMI-JT/X/2022
11   Alya Maghrizatun Nisa` A2A018008   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 570/SP/IAKMI-JT/X/2022
12   Nur Devi Oktavia Putri A2A018011   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 571/SP/IAKMI-JT/X/2022
13   Melli Guslou Sapitri A2A018013   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 572/SP/IAKMI-JT/X/2022
14   Zahrotus Sidqiyah A2A018019   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 573/SP/IAKMI-JT/X/2022
15   Muhammad Faris Fanani A2A018022   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 574/SP/IAKMI-JT/X/2022
16   Dyah Sukma Jati Pamungkas A2A018027   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 575/SP/IAKMI-JT/X/2022
17   Shofwatin Ni`mah A2A018028   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 576/SP/IAKMI-JT/X/2022
18   Nurul Izzah A2A018035   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 577/SP/IAKMI-JT/X/2022
19   Nurulia Rahma Rizqyani A2A018039   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 578/SP/IAKMI-JT/X/2022
20   Faila Syifa` Sholehah A2A018040   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 579/SP/IAKMI-JT/X/2022
21   Wella Ayu Prastikha A2A018043   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 580/SP/IAKMI-JT/X/2022
22   Anisa Candra Dewi A2A018046   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 581/SP/IAKMI-JT/X/2022
23   Catur Agus Prastiyo A2A018048   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 582/SP/IAKMI-JT/X/2022
24   Rani Sonia A2A018049   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 583/SP/IAKMI-JT/X/2022
25   Wiwik Wahyu Utami A2A018051   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 584/SP/IAKMI-JT/X/2022
26   Mumtaz Tsalatsa A2A018052   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 585/SP/IAKMI-JT/X/2022
27   Ari Haryanto A2A018054   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 586/SP/IAKMI-JT/X/2022
28   Anisa Dwi Octavia A2A018055   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 587/SP/IAKMI-JT/X/2022
29   Diah Vidianti A2A018056   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 588/SP/IAKMI-JT/X/2022
30   Sapna Amelia A2A018057   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 589/SP/IAKMI-JT/X/2022
31   Amalia Fitri Aryantika A2A018059   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 590/SP/IAKMI-JT/X/2022
32   Cahyani Triyan Puspitaningtyas A2A018061   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 591/SP/IAKMI-JT/X/2022
33   Linni Ristiana Dewi A2A018064   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 592/SP/IAKMI-JT/X/2022
34   Wiwit Yunita Ekasari A2A018065   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 593/SP/IAKMI-JT/X/2022
35   Diekha Rizky Apriyanto A2A018066   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 594/SP/IAKMI-JT/X/2022
36   Zyndi Ningtyasari A2A018068   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 595/SP/IAKMI-JT/X/2022
37   Layli Riza Nadiyya A2A018070   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 596/SP/IAKMI-JT/X/2022
38   Dzuriyah Muwafiqoh A2A018072   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 597/SP/IAKMI-JT/X/2022
39   Desy Aviolina A2A018076   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 598/SP/IAKMI-JT/X/2022
40   Arista Feby Damayanti A2A018081   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 599/SP/IAKMI-JT/X/2022
41   Muhammad Afif Shofyan A2A018084   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 600/SP/IAKMI-JT/X/2022
42   Merlin Masykuri Novida A2A018085   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 601/SP/IAKMI-JT/X/2022
43   M. Alvin Falah A2A018097   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 602/SP/IAKMI-JT/X/2022
44   Nada Mega Puspita A2A018098   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 603/SP/IAKMI-JT/X/2022
45   Agustinus Hermawan A2A116003   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 604/SP/IAKMI-JT/X/2022
46   Nenen Sari Destiani A2A218006   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 605/SP/IAKMI-JT/X/2022
47   Heni Rahmawati Nurul Hidayati A2A218029   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 606/SP/IAKMI-JT/X/2022
48   Hanita Raisalma A2A219019   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 607/SP/IAKMI-JT/X/2022
49   Endang Lestari A2A220003   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 608/SP/IAKMI-JT/X/2022
50   Berlian Abiyoga A2A220004   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 609/SP/IAKMI-JT/X/2022
51   Sri Mulyati Mandasari A2A220012   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 610/SP/IAKMI-JT/X/2022
52   Madyah Fatkhurrohmah Nurcahyani A2A220014   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 611/SP/IAKMI-JT/X/2022
53   Novitasari Candra Kiranawati A2A220016   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 612/SP/IAKMI-JT/X/2022
54   Ayu Dewi Wiyata A2A220022   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 613/SP/IAKMI-JT/X/2022
55   Ragil Kharisma A2A220030   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 614/SP/IAKMI-JT/X/2022
56   Woro Inu Swadhani A2A220031   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 615/SP/IAKMI-JT/X/2022
57   Riya Kholifatun A2A220033   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 616/SP/IAKMI-JT/X/2022
58   Herlina Yersi Rahmatsari A2A220034   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 617/SP/IAKMI-JT/X/2022
59   Ida Hurul Aini A2A220035   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 618/SP/IAKMI-JT/X/2022
60   Putri Ernawati Kusumaningrum A2A220037   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 619/SP/IAKMI-JT/X/2022
61   Kristiana Pangestuti A2A220038   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 620/SP/IAKMI-JT/X/2022
62   Mita Rohmawati A2A220039   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 621/SP/IAKMI-JT/X/2022
63   Tunika Fara Arina A2A016008   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 622/SP/IAKMI-JT/X/2022
64   Feri Khamdani A2A016057   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 623/SP/IAKMI-JT/X/2022
65   Khoirotul Afifiani A2A017008   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 624/SP/IAKMI-JT/X/2022
66   Fikhi Imania A2A017024   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 625/SP/IAKMI-JT/X/2022
67   Mellyna Nur Rochmah A2A017048   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 626/SP/IAKMI-JT/X/2022
68   Ahmad Zakky Hukmy Irsyady A2A017062   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 627/SP/IAKMI-JT/X/2022
69   Salsabila Hinkatul Husna A2A017075   Perempuan Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 628/SP/IAKMI-JT/X/2022
70   Veven Maihaki A2A219023   Laki-laki Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang 130/UNIMUS.A/KL/2022 629/SP/IAKMI-JT/X/2022