Periode September

A. IDENTITAS PENYELENGGARA ANGKAT SUMPAH
Nama Prodi: Kesehatan Masyarakat
Nama Fakultas: Fakultas Ilmu Kesehatan
Nama Perguruan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Surakarta
Tanggal Angkat Sumpah: 20 September 2022
Nama yang Mengangkat Sumpah: Taufik Kurrachman, S.K.M., M.Kes.
Jabatan yang Mengangkat Sumpah: Ketua IAKMI Pengurus Daerah Jawa Tengah
No KTA yang Mengangkat Sumpah: 33190024307
Nama Saksi: Dr.Yuli Kusumawati.,SKM.,M.Kes (Epid)
Jabatan Saksi: Kaprodi Kesmas FIK UMS
NIP Saksi: 863

B. IDENTITAS PESERTA SUMPAH

No Nama Mahasiswa NIM Jenis Kelamin Asal Perguruan Tinggi Tempat Angkat Sumpah No Surat Keterangan (UMS) No Surat Keterangan (IAKMI)
1 Ninda Nur Haryadi J410120004 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 309/SP/IAKMI-JT/IX/2022
2 Nugraheni Elvisa M J410121016 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 310/SP/IAKMI-JT/IX/2022
3 Ratih Rahmawati J410140024 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 311/SP/IAKMI-JT/IX/2022
4 Ida Ayu Wardani J410140114 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 312/SP/IAKMI-JT/IX/2022
5 Marwa Farhana J410140119 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 313/SP/IAKMI-JT/IX/2022
6 Nur Hikmah Istiqomah J410140125 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 314/SP/IAKMI-JT/IX/2022
7 Ajeng Nugrahenny J410150046 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 315/SP/IAKMI-JT/IX/2022
8 Endri Sugi Lestari J410150052 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 316/SP/IAKMI-JT/IX/2022
9 Dyah Ayu Kusumawardani J410150068 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 317/SP/IAKMI-JT/IX/2022
10 Dwi Intan Larasati J410160004 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 318/SP/IAKMI-JT/IX/2022
11 Galuh Annisa Kusumawardani J410160012 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 319/SP/IAKMI-JT/IX/2022
12 Iffah Mahfudah J410160024 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 320/SP/IAKMI-JT/IX/2022
13 Fauzia Abdi Prakosa S.Km J410160025 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 321/SP/IAKMI-JT/IX/2022
14 Rian Berlian J410160034 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 322/SP/IAKMI-JT/IX/2022
15 Mega Ayu Wulandari J410160035 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 323/SP/IAKMI-JT/IX/2022
16 Pradita Kirana Putri J410160053 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 324/SP/IAKMI-JT/IX/2022
17 Yoga Adji Chrismonendra J410160069 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 325/SP/IAKMI-JT/IX/2022
18 Rizka Dwiyovita J410160080 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 326/SP/IAKMI-JT/IX/2022
19 Vita Ardiana Sari J410160083 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 327/SP/IAKMI-JT/IX/2022
20 Arum Devi Alriantana J410160085 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 328/SP/IAKMI-JT/IX/2022
21 Feby Safitri J410160086 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 329/SP/IAKMI-JT/IX/2022
22 Rizka Azis Nur Pambudi J410160104 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 330/SP/IAKMI-JT/IX/2022
23 Rizma Riajeng Putri Maryanto J410160107 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 331/SP/IAKMI-JT/IX/2022
24 Muhammad Andhika Kusuma J410160112 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 332/SP/IAKMI-JT/IX/2022
25 Etika Kusumawardani Prasojo J410160113 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 333/SP/IAKMI-JT/IX/2022
26 Rosyida Yuni Rahmania J410160114 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 334/SP/IAKMI-JT/IX/2022
27 Bela Febrian Kusumawati J410160116 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 335/SP/IAKMI-JT/IX/2022
28 Devi Lizfyana J410160126 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 336/SP/IAKMI-JT/IX/2022
29 Nana Maulana J410160128 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 337/SP/IAKMI-JT/IX/2022
30 Dian Nur Rahmawati J410161001 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 338/SP/IAKMI-JT/IX/2022
31 Anna Sumandasari J410161016 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 339/SP/IAKMI-JT/IX/2022
32 Bimo Cahya Mardani J410170001 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 340/SP/IAKMI-JT/IX/2022
33 Rahmaniati Wulansih J410170004 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 341/SP/IAKMI-JT/IX/2022
34 Sherlya Ayu Kharisma J410170005 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 342/SP/IAKMI-JT/IX/2022
35 Shofia Andriyani J410170008 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 343/SP/IAKMI-JT/IX/2022
36 Nova Nur Rahmawati J410170020 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 344/SP/IAKMI-JT/IX/2022
37 Ififah Yusri Al Husna J410170021 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 345/SP/IAKMI-JT/IX/2022
38 Muchamad Rizal Fahmi Kramajaya J410170023 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 346/SP/IAKMI-JT/IX/2022
39 Febri Renaldi J410170030 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 347/SP/IAKMI-JT/IX/2022
40 Tria Fora Delfita J410170031 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 348/SP/IAKMI-JT/IX/2022
41 Aji Budi Setiawan J410170035 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 349/SP/IAKMI-JT/IX/2022
42 Deva Indah Sulistya J410170037 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 350/SP/IAKMI-JT/IX/2022
43 Dias Ayu Putri Riswandhani J410170039 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 351/SP/IAKMI-JT/IX/2022
44 Risma Mawardah J410170040 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 352/SP/IAKMI-JT/IX/2022
45 Friska Shofiana J410170046 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 353/SP/IAKMI-JT/IX/2022
46 Afita Loka Kusuma Wardani J410170051 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 354/SP/IAKMI-JT/IX/2022
47 Soffy Ramadhayanti Firdaus J410170054 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 355/SP/IAKMI-JT/IX/2022
48 Aulia Siti Nur Rahmah J410170056 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 356/SP/IAKMI-JT/IX/2022
49 Tunjung Tri Agita J410170060 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 357/SP/IAKMI-JT/IX/2022
50 Diyah Kusuma Dewi J410170068 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 358/SP/IAKMI-JT/IX/2022
51 Elma Khoirun Nisa J410170081 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 359/SP/IAKMI-JT/IX/2022
52 Atika Dwi Minawati J410170090 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 360/SP/IAKMI-JT/IX/2022
53 Suci Urma Salsabila J410170096 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 361/SP/IAKMI-JT/IX/2022
54 Fadlina Alfi Mazia J410170097 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 362/SP/IAKMI-JT/IX/2022
55 Luthfi Naaifa Wahyuningtyas J410170112 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 363/SP/IAKMI-JT/IX/2022
56 Triyani J410170136 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 364/SP/IAKMI-JT/IX/2022
57 Zakiyah Isnaeni Dzarrojad J410170147 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 365/SP/IAKMI-JT/IX/2022
58 Dhesma Anesty J410171045 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 366/SP/IAKMI-JT/IX/2022
59 Nissa Kartika Wati J410171073 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 367/SP/IAKMI-JT/IX/2022
60 Bani Dianika J410171178 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 368/SP/IAKMI-JT/IX/2022
61 Risky Oktavia Sari J410180003 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 369/SP/IAKMI-JT/IX/2022
62 Aura Dewi Nurachmandani J410180006 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 370/SP/IAKMI-JT/IX/2022
63 Awalina Nur Isnaini J410180008 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 371/SP/IAKMI-JT/IX/2022
64 Anisah Firdaus J410180010 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 372/SP/IAKMI-JT/IX/2022
65 Tanuchia Hakiki Amarritzha J410180011 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 373/SP/IAKMI-JT/IX/2022
66 Inayah Khuzaimah J410180013 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 374/SP/IAKMI-JT/IX/2022
67 Rahmawati Setyaningrum J410180014 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 375/SP/IAKMI-JT/IX/2022
68 Mislaillatul Khollifah Rahma J410180015 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 376/SP/IAKMI-JT/IX/2022
69 Acintya Wedaning Agni Janametri J410180017 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 377/SP/IAKMI-JT/IX/2022
70 Rarasofia Diffa Berlianti J410180018 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 378/SP/IAKMI-JT/IX/2022
71 Aulia Putri Handriyani J410180019 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 379/SP/IAKMI-JT/IX/2022
72 Sarsa Shahila Dwinanda J410180020 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 380/SP/IAKMI-JT/IX/2022
73 Setyaning Ros Utami J410180021 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 381/SP/IAKMI-JT/IX/2022
74 Rizki Endrayanti J410180022 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 382/SP/IAKMI-JT/IX/2022
75 Marfiana Rahayu J410180023 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 383/SP/IAKMI-JT/IX/2022
76 Vanitalia Puspita Anugraini J410180027 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 384/SP/IAKMI-JT/IX/2022
77 Monicca Eny Desty Elfira J410180028 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 385/SP/IAKMI-JT/IX/2022
78 Argalita Ayu Mahanani J410180030 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 386/SP/IAKMI-JT/IX/2022
79 Lilis Ayu Suwanda Putri J410180032 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 387/SP/IAKMI-JT/IX/2022
80 Wahyu Fitria Purdiastuti J410180033 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 388/SP/IAKMI-JT/IX/2022
81 Wardatun Febriyanti J410180034 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 389/SP/IAKMI-JT/IX/2022
82 Faninda Widyaningrum J410180036 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 390/SP/IAKMI-JT/IX/2022
83 Shesa Ratna Suryaning Putri J410180037 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 391/SP/IAKMI-JT/IX/2022
84 Alifia Ayu Romadhona J410180038 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 392/SP/IAKMI-JT/IX/2022
85 Isna Nova Amalia J410180040 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 393/SP/IAKMI-JT/IX/2022
86 Diyah Rahmawati Lutfiah J410180041 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 394/SP/IAKMI-JT/IX/2022
87 Nurul Intan Khairunnisa J410180042 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 395/SP/IAKMI-JT/IX/2022
88 Vella Arneta Putri J410180046 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 396/SP/IAKMI-JT/IX/2022
89 Anindya Wahyu Utami J410180047 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 397/SP/IAKMI-JT/IX/2022
90 Anis Sonia Probowati J410180049 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 398/SP/IAKMI-JT/IX/2022
91 Enggar Praditya J410180050 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 399/SP/IAKMI-JT/IX/2022
92 Rama Satria Pratama J410180053 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 400/SP/IAKMI-JT/IX/2022
93 Anistra Widya Armalia J410180054 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 401/SP/IAKMI-JT/IX/2022
94 Anistra Widya Armalia J410180054 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 402/SP/IAKMI-JT/IX/2022
95 Mohamad Fajar Emerald J410180055 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 403/SP/IAKMI-JT/IX/2022
96 Shafira Nur Rahmawati J410180056 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 404/SP/IAKMI-JT/IX/2022
97 Tria Aseptin Khoirun Nisa’ J410180059 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 405/SP/IAKMI-JT/IX/2022
98 Bagas Hermawan Atmajati J410180060 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 406/SP/IAKMI-JT/IX/2022
99 Febriani Azzahra J410180064 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 407/SP/IAKMI-JT/IX/2022
100 Karisa Maulana J410180065 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 408/SP/IAKMI-JT/IX/2022
101 Revo Nur Kusuma Ardi J410180066 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 409/SP/IAKMI-JT/IX/2022
102 Rizki Finisha Mulya Intani J410180069 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 410/SP/IAKMI-JT/IX/2022
103 Hasbi Dwi Utomo J410180070 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 411/SP/IAKMI-JT/IX/2022
104 Rofidatul Maula J410180072 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 412/SP/IAKMI-JT/IX/2022
105 Fahad Kurnia Riza J410180075 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 413/SP/IAKMI-JT/IX/2022
106 Ersa Jiantika Ramanindisari J410180078 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 414/SP/IAKMI-JT/IX/2022
107 Rika Putri Kinasih J410180080 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 415/SP/IAKMI-JT/IX/2022
108 Terra Madhu Verend J410180082 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 416/SP/IAKMI-JT/IX/2022
109 Maharani Suryaning Kriswidiyanti J410180085 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 417/SP/IAKMI-JT/IX/2022
110 Niken Purnamasari J410180090 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 418/SP/IAKMI-JT/IX/2022
111 Lisa Utami J410180099 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 419/SP/IAKMI-JT/IX/2022
112 Adinda Retno Puspitasari J410180105 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 420/SP/IAKMI-JT/IX/2022
113 Hani Rahmawati J410180112 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 421/SP/IAKMI-JT/IX/2022
114 Jihan Berlian Novembe J410180116 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 422/SP/IAKMI-JT/IX/2022
115 Enggin Putri Edita J410180117 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 423/SP/IAKMI-JT/IX/2022
116 Yunita Dwi Herlistiana J410180118 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 424/SP/IAKMI-JT/IX/2022
117 Risti Tyas Anggi J410180119 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 425/SP/IAKMI-JT/IX/2022
118 Rayhan Ilsabili J410180120 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 426/SP/IAKMI-JT/IX/2022
119 Anisa Hasna Zakiyya J410180121 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 427/SP/IAKMI-JT/IX/2022
120 Latifa Putri Cindana J410180123 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 428/SP/IAKMI-JT/IX/2022
121 Aldian Kharis Aditama J410180128 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 429/SP/IAKMI-JT/IX/2022
122 Mayang Widya Saputri J410180130 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 430/SP/IAKMI-JT/IX/2022
123 Regita Azzahra Prasetyowati J410180131 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 431/SP/IAKMI-JT/IX/2022
124 Nurul Ocha Anggraeni J410180150 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 432/SP/IAKMI-JT/IX/2022
125 Nurma Sofia Madani J410180158 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 433/SP/IAKMI-JT/IX/2022
126 Retno Listyorini J410180160 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 434/SP/IAKMI-JT/IX/2022
127 Nugraheni Hayuningtyas Wardani J410180161 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 435/SP/IAKMI-JT/IX/2022
128 Anastasya Nifa Yuniar J410180162 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 436/SP/IAKMI-JT/IX/2022
129 Tyas Sekar Putri Adining Pembarep J410180163 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 437/SP/IAKMI-JT/IX/2022
130 Suci Faricha Pangesti J410180004 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 438/SP/IAKMI-JT/IX/2022
131 Dhea Arimda Salsabila Putri J410180165 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 439/SP/IAKMI-JT/IX/2022
132 Yulia Ayuningrum J410191061 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 440/SP/IAKMI-JT/IX/2022
133 Sukoningtyas Saputri J410191089 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 441/SP/IAKMI-JT/IX/2022
134 Annisa Ayu Khusnul Khotimah Aji Wiedjayanto J410191187 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 442/SP/IAKMI-JT/IX/2022
135 Amelia Indria Putri J410191189 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 443/SP/IAKMI-JT/IX/2022
136 Titis Aulia Rahmania J410191192 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 444/SP/IAKMI-JT/IX/2022
137 Risa Indah Nursyifa J410191212 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 445/SP/IAKMI-JT/IX/2022
138 Grandisa Hayutami J410217198 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 446/SP/IAKMI-JT/IX/2022
139 Syahri Rahmadhani J410217201 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 447/SP/IAKMI-JT/IX/2022
140 Nuzul Arum Pratiwi J410217213 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 448/SP/IAKMI-JT/IX/2022
141 Diah Laras Suci J410160030 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo 304/A.3-II/Kesmas/IX/2022 522/SP/IAKMI-JT/IX/2022