Periode September

SUMPAH AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (AKMI)

A. IDENTITAS PENYELENGGARA ANGKAT SUMPAH
Nama Prodi: Jurusani Kesehatan Masyarakat
Nama Fakultas: Fakultas Ilmu-Ilmu Keolahragaan
Nama Perguruan Tinggi: Universitas Jenderal Soedirman
Tanggal Angkat Sumpah: 20 September 2019
Nama yang Mengangkat Sumpah: Taufik Kurrachman, S.K.M., M.Kes.
Jabatan yang Mengangkat Sumpah: Ketua IAKMI Pengurus Daerah Jawa Tengah
Nomor KTA yang Mengangkat Sumpah: 33190024307
Nama Saksi: Dr. Saryono, S.Kp., M.Kes.
Jabatan Saksi: Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan
NIP Saksi: 197612102002121000

B. IDENTITAS PESERTA SUMPAH

No Nama Mahasiswa (Yang Bersumpah) NIM Jenis Kelamin Asal Perguruan Tinggi Tempat Angkat Sumpah No Surat Keterangan (IAKMI) No Surat Keterangan dari
(UNSOED)
1 Tri Haryani G1B012002 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 629/IAKMI/JT/IX/2019 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
2 Rica Cahyani G1B012003 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 630/IAKMI/JT/IX/2039 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
3 Isni Kurnia Dewi G1B012094 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 631/IAKMI/JT/IX/2039 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
4 Hana Khulaidah G1B013048 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 632/IAKMI/JT/IX/2039 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
5 Adah Ittikhadah I1A015004 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 633/IAKMI/JT/IX/2039 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
6 Dewi Wulandari I1A015007 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 634/IAKMI/JT/IX/2039 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
7 Hepy Tri Riskia Septianti I1A015008 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 635/IAKMI/JT/IX/2039 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
8 Dian Meliana Dewi I1A015009 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 636/IAKMI/JT/IX/2039 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
9 Desi Fira Rahmawati I1A015013 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 637/IAKMI/JT/IX/2039 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
10 Putri Andini I1A015015 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 638/IAKMI/JT/IX/2039 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
11 Hesty Tikapriasih I1A015017 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 639/IAKMI/JT/IX/2039 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
12 Yusuf Fahmi Jauhar I1A015023 Laki-laki Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 640/IAKMI/JT/IX/2049 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
13 Iffatul Izza Karimah I1A015025 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 641/IAKMI/JT/IX/2049 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
14 Rafif Elno Fauzan I1A015028 Laki-laki Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 642/IAKMI/JT/IX/2049 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
15 Andjani Romanita Yuliani I1A015033 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 643/IAKMI/JT/IX/2049 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
16 Astrid Yolanda I1A015034 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 644/IAKMI/JT/IX/2049 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
17 Anita Firstiana Nemesis I1A015035 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 645/IAKMI/JT/IX/2049 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
18 Erina Indriani I1A015036 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 646/IAKMI/JT/IX/2049 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
19 Tias Tri Nurbaiti I1A015042 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 647/IAKMI/JT/IX/2049 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
20 Siti Istikomah Isnaeni I1A015043 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 648/IAKMI/JT/IX/2049 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
21 Lady Novia Endryan I1A015044 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 649/IAKMI/JT/IX/2049 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
22 Ika Putri Rimadhani I1A015045 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 650/IAKMI/JT/IX/2059 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
23 Ida Suryani I1A015046 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 651/IAKMI/JT/IX/2059 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
24 Nafiah Nuzul Fajriyati I1A015047 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 652/IAKMI/JT/IX/2059 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
25 Via Sofwatul Umah I1A015049 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 655/IAKMI/JT/IX/2059 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
26 Rakhmaning Tiyas I1A015053 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 655/IAKMI/JT/IX/2059 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
27 Sasmita Dwi Ramadhani I1A015055 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 655/IAKMI/JT/IX/2059 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
28 Tiara Pakuintan I1A015056 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 656/IAKMI/JT/IX/2059 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
29 Nurma Kurniawati I1A015057 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 657/IAKMI/JT/IX/2059 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
30 Nayla Billa Salsabila I1A015058 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 658/IAKMI/JT/IX/2059 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
31 Dwi Ayu Putri Saraswaty I1A015060 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 659/IAKMI/JT/IX/2059 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
32 Retno Yollanda Puspitasari I1A015064 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 660/IAKMI/JT/IX/2069 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
33 Diana Afaaf Akmala I1A015065 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 661/IAKMI/JT/IX/2069 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
34 Juwitasari Kusuma Wijaya I1A015066 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 662/IAKMI/JT/IX/2069 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
35 Dhita Rachmawati I1A015069 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 663/IAKMI/JT/IX/2069 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
36 Nafilla I1A015075 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 664/IAKMI/JT/IX/2069 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
37 Addina Siti Rusmarhatun I1A015077 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 665/IAKMI/JT/IX/2069 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
38 Reka Biantika Pratiwi I1A015084 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 666/IAKMI/JT/IX/2069 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
39 Bela Intan Farikha I1A015086 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 667/IAKMI/JT/IX/2069 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
40 Fena Tridiah Astuti I1A015087 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 668/IAKMI/JT/IX/2069 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
41 Pradina Mutia Abdilla I1A015088 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 669/IAKMI/JT/IX/2069 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
42 Safna Malikha Augustin I1A015091 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 670/IAKMI/JT/IX/2079 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
43 Agustiningsih Nur Chasanah I1A015092 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 671/IAKMI/JT/IX/2079 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
44 Nada Syarifah I1A015094 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 672/IAKMI/JT/IX/2079 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
45 Puri Yuntami I1A015098 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 673/IAKMI/JT/IX/2079 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
46 Muhammad Rizky Hendrawan I1A015100 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 674/IAKMI/JT/IX/2079 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
47 Dimas Arya Pamungkas I1A015101 Laki-laki Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 675/IAKMI/JT/IX/2079 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
48 Devita Anggriani I1A015104 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 676/IAKMI/JT/IX/2079 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
49 Nabela Putri Yanuari I1A015112 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 677/IAKMI/JT/IX/2079 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
50 Dinarviana Indah Khairunnisa I1A015114 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 678/IAKMI/JT/IX/2079 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
51 Arum Cyrilla Dinar I1A015116 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 679/IAKMI/JT/IX/2079 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
52 Renandha Yokhebed Sainan I1A015117 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 680/IAKMI/JT/IX/2089 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
53 Nadine Nastiti I1A015119 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 681/IAKMI/JT/IX/2089 2108/UN23.09/WA.00.02/2019
54 Wilma Fadilla Hapsari I1A015125 Perempuan Universitas Jenderal Soedirman Aula Dekanat FIKES 682/IAKMI/JT/IX/2089 2108/UN23.09/WA.00.02/2019