Periode September

SUMPAH AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (AKMI)

A. IDENTITAS PENYELENGGARA ANGKAT SUMPAH
Nama Prodi: Prodi Kesehatan Masyarakat
Nama Fakultas: Fakultas Ilmu Kesehatan
Nama Perguruan Tinggi: Universitas Pekalongan
Tanggal Angkat Sumpah: 18 September 2019
Nama yang Mengangkat Sumpah: Taufik Kurrachman, S.K.M., M.Kes.
Jabatan yang Mengangkat Sumpah: Ketua IAKMI Pengurus Daerah Jawa Tengah
Nomor KTA yang Mengangkat Sumpah: 33190024307
Nama Saksi: Drs. Imam Purnomo, M.Kes.
Jabatan Saksi: Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Unikal
NIP Saksi: 195411101979031006

B. IDENTITAS PESERTA SUMPAH

No Nama Mahasiswa (Yang Bersumpah) NIM Jenis Kelamin Asal Perguruan Tinggi Tempat Angkat Sumpah No Surat Keterangan (IAKMI) No Surat Keterangan (Unikal)
1 Ofa Erviana 0510096912 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 575/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
2 Tilar Fatimah 0510094612 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 576/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
3 Rekka Indi Lestari 0510096612 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 577/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
4 Muzayaroh Khoirunnisa 0510093012 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 578/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
5 Nadya Aulia 0510095812 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 579/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
6 Dewi Putri 0510096212 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 580/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
7 Laeli Mahmudah 0510099212 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 581/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
8 Uswatun Khasanah 0510095212 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 582/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
9 Nisa Afliha Gustia 0510096612 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 583/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
10 Upik Lindik Lestari 0510099112 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 584/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
11 Sarah Imelda 0510086912 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 585/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
12 Hardini Fatwati 0510096412 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 586/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
13 Rusmiani 0617013192 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 587/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
14 Tisnaning Vijayati 0510094412 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 588/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
15 Andre Hari Nugraha 0510097411 Laki-laki Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 589/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
16 Andestalia Handelima 0615011311 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 590/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
17 Novita Kusumah Dewi 0615011481 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 591/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
18 Ajeng Swastiwi 0616012362 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 592/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
19 Bayu Mustika Aji 0615011531 Laki-laki Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 593/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
20 Wahid Fajar Nugraha 0615011231 Laki-laki Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 594/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
21 Krisna Wibowo 0615011501 Laki-laki Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 595/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
22 Diyah Ayu Lestari 0615011331 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 596/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
23 Umar Al Faruk 0615011581 Laki-laki Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 597/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
24 Henny Puspitasari 0510094512 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 599/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
25 Afif Aditama 0616012282 Laki-laki Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 599/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
26 Atiul Khusna Septianingsih 0510068112 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 600/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
27 Ulfiyati 0615011662 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 601/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
28 Sandie Tri Prasetyanto 0510082411 Laki-laki Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 602/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
29 Adi Prayogo 0510100811 Laki-laki Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 603/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
30 Irfan Sholichin 0510069211 Laki-laki Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 604/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
31 Farida 09.0317.F Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 605/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019
32 Intan Ariestria Rudina 0510082712 Perempuan Universitas Pekalongan Ballroom Hotel Horison Pekalongan 606/IAKMI/JT/IX/2019 1208/A.41.01/FIK/IX/2019