Periode September

SUMPAH AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (AKMI)

A. IDENTITAS PENYELENGGARA ANGKAT SUMPAH
Nama Prodi: Prodi Kesehatan Masyarakat
Nama Fakultas: Fakultas Ilmu Kesehatan
Nama Perguruan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Surakarta
Tanggal Angkat Sumpah: 26 September 2019
Nama yang Mengangkat Sumpah: Taufik Kurrachman, S.K.M., M.Kes.
Jabatan yang Mengangkat Sumpah: Ketua IAKMI Pengurus Daerah Jawa Tengah
NRP yang Mengangkat Sumpah: 33190024307
Nama Saksi: Sri Darnoto, S.K.M., M.P.H.
Jabatan Saksi: Ketua Prodi Kesehatan Masyarakat FIK UMS
NIK Saksi: 1015

B. IDENTITAS PESERTA SUMPAH

No Nama Mahasiswa (Yang Bersumpah) NIM Jenis Kelamin Asal Perguruan Tinggi Tempat Angkat Sumpah No Surat Keterangan (IAKMI) No Surat Keterangan (UMS)
1 Sandy Hari Perdana J410140016 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 692/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
2 Candra wahyu ningrum J410140073 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 693/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
3 Hendra Retnani J410141031 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 694/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
4 Fitri Prabawati J410141054 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 695/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
5 Dinasti Tunggal Dewi J410141055 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 696/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
6 Lusy ika susanti J410141057 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 697/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
7 Ameliasari Widyastuti J410150001 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 698/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
8 Wardhatul Livia J410150002 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 699/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
9 Tirta Ajeng Larasati J410150007 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 700/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
10 Stephanie Ayu Prasetya J410150018 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 701/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
11 Sheptika sherly J410150020 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 702/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
12 Fitriana Sa’diyati J410150024 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 703/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
13 Nanda Rosa Atina Putri J410150027 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 704/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
14 Evi Kusuma Paramita J410150031 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 705/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
15 Banun Afidhotus Sholekhah J410150047 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 706/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
16 Sofia Septiana Azizah J410150049 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 707/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
17 Putri wahyu lestari J410150056 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 708/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
18 Mukti Aji Wibisono J410150061 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 709/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
19 Devi Permatasari J410150063 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 710/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
20 Saskia Oktaviana J410150069 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 711/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
21 Prita Amalia J410150070 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 712/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
22 Firmanudin Bagus Wicaksono J410150074 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 713/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
23 Afifah Nur Aini J410150078 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 714/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
24 Lenni Ayu Kusumawardani J410150080 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 715/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
25 Marfuatul Fitriyah J410150081 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 716/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
26 Ireka Rohman Ningrum J410150084 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 717/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
27 Leni Masithoh J410150085 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 718/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
28 Desi Septiyana J410150087 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 719/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
29 Putri Sakti Handayani J410150088 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 720/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
30 Sany Maulidayati J410150092 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 721/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
31 Dwi Hendriyaningsih J410150099 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 722/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
32 Sartika Dewi Sri Utami J410150104 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 723/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
33 Anik Wulandari J410150108 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 724/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
34 Dwita Nurfatin J410150111 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 725/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
35 Estu Puji Lestari J410150117 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 726/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
36 Lintang Nur Andhani J410150119 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 727/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
37 Sukma Dian Pambudi J410161038 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 728/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
38 Widya prisanti J410161042 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 729/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
39 Arini Curri Firdaus J410141042 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 730/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
40 Audina Nidya Anggardhani J410120096 Perempuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 731/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
41 Rizky Okta Syahputra J410120098 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 732/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
42 Aldy Swandana Ivo J410120047 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 733/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019
43 Alfian mubarak J410141058 Laki-laki Universitas Muhammadiyah Surakarta Hotel Swiss Belinn Saripetojo Solo 734/IAKMI/JT/IX/2019 1917/A4-II/Kes.Masy/IX/2019