Webinar-Pengda IAKMI Jateng

Nama Seminar: Webinar “Lesson Learned Penerapan PSBB dan Inovasi Strategi “Jogo Tonggo” dalam Pengendalian Covid-19 Kota Semarang”
Tema: Lesson Learned Penerapan PSBB dan Inovasi Strategi “Jogo Tonggo” dalam Pengendalian Covid-19 Kota Semarang
Hari, Tanggal: Selasa, 28 April 2020
Tempat: Zoom Meeting
Penyelenggara: Pengda IAKMI Jateng
Lama Seminar: 2,5 Jam
Pembicara:
1. Ketua Pengda IAKMI DKI Jakarta: Baequni, S.KM., M.Kes., Ph.D
Materi : Strategi PARC-19 dalam Menanggulangi Penyebaran Covid-19
2. Ketua IAKMI Pengurus Cabang Kota Semarang – Kusmayadi, S.KM., S.E., M.Kes.
Materi : Pelaksanaan Kebijakan PSBB di Kota Semarang dengan Strategi “Jogo Tonggo” dalam Upaya Memutus Mata Rantai COVID-19

Pembahas:

Dr.dr. Sutopo Patriajati, MM., M.Kes  (Ketua Dewan Pakar Pengda IAKMI Jateng)
Dr. Sayono, S.KM, M.Kes.(Epid) (Ketua Divisi Pengembangan Organisasi dan Kerjasama Pengda IAKMI Jateng)

Moderator:
Dr. Yuliani Setyaningsih, S.KM, M.Kes. (Ketua Divisi Pembinaan Profesi, Pendidikan dan Latihan Pengda IAKMI Jateng)

Nomor Surat Keputusan SKP dari IAKMI Pengda Jawa Tengah: 126/IAKMI/JT/IV/2020
Satuan Kredit Profesi (SKP) untuk:
a. Peserta sebesar 1 SKP
b. Panitia sebesar 1 SKP
c. Pembicara sebesar 2 SKP
d. Moderator sebesar 1 SKP